สภ.อรัญประเทศ : แจ้งเบาะแส โทร.0-3723-1203 0-3723-2492 http://aranpolice.siam2web.com/

หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
สภ.เมืองสระแก้ว
สภ.วัฒนานคร

สภ.ตาพระยา

สภ.วังน้ำเย็น

สภ.เขาฉกรรจ์

สภ.คลองหาด

สภ.วังสมบูรณ์

สภ.โคกสูง

สภ.คลองลึก

สภ.หนองหมากฝ้าย

สภ.โคกอีหลง

สภ.คลองน้ำใส

สภ.เขาสิงโต

สภ.บ้านทับใหม่

สภ.บ้านทัพไทย 
  
 แนวทางการปฏิบัติงาน


 
 
  
 ประวัติ  สภ.อรัญประเทศ

1. ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 7 ถนนสันติภาพ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 66 ตรว. ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สก 182 เป็นหลังลำดับที่

2.ประวัติความเป็นมา สภ.อรัญประเทศ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2453 เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ที่ทำการตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการ อ.อรัญประเทศ (เดิม) ประมาณ 200 เมตร ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2518 เกิดเพลิงไหม้อาคารที่ทำการได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง กรมตำรวจในขณะนั้นจึงได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 5,478,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทนอาคารเดิม ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น และเปิดใช้ปฏิบัติราชการมาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2521 เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.ปราจีนบุรี เมื่อ ปี 2536 ต่อมามีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว ออกจากจังหวัดปราจีนบุรี จึงสังกัด ภ.จว.สระแก้ว จนถึงปัจจุบัน

หัวหน้าสถานี (ปัจจุบันตำแหน่งผู้กำกับการ) แต่อดีต – ปัจจุบัน

1.ส.ต.อ.เฉย สันทการ               2.ร.ต.อ.จ้อย โอชะกะ             3.พ.ต.ต.เผือน ทองทิว 
4.พ.ต.ต.ขุนประสงค์ สิทธิการ       5.ร.ต.อ.บรรจง ลียากาศ           6.ร.ต.อ.วินัย ไตยวิเชียร      
7.ร.ต.อ.ล้ำ ชาลีวรรณ               8.ร.ต.อ.อรุณ น้อยเศรฐ            9.ร.ต.อ.ธรรมนูญ อินทุเศรษฐ
10.พ.ต.ต.นัฐ ปานะภาค            11.พ.ต.ต.รังษี สุวรรานนท์         12.ร.ต.อ.ชิดชัย สมิงวรรณ     
13.ร.ต.อ.รัถถา มหาบุญ            14.พ.ต.ต.อุดม กิ่งศักดิ์            15.พ.ต.ต.จุมพล มัธยมนทร์     
16.พ.ต.ต.บัณฑิต ศรีวัฒนา        17.พ.ต.ต.ธรรมนิตย์ ปิตะนีรบุตร   18.พ.ต.ต.โกวิทย์ สุมธิบุตร 
19.พ.ต.ท.วีรพงษ์ วรธงชัย         20.พ.ต.ท.สำเริง เชื้อแก้ว          21.พ.ต.ท.ประพันธ์ ยุกตานนท์     
22.พ.ต.ท.วัชรินทร์ ทับทิมพรรณ์   23.พ.ต.ท.สงคราม สร้างเอี่ยม     24.พ.ต.ท.ก้องเกียรติ สังเจริญ
25.พ.ต.ท.สุโข พึ่งพราย           26.พ.ต.ท.ธีรทัศน์ เจริญสรรพ      27.พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ ดำรงพงษ์ 
28.พ.ต.ท.วัชรินทร์ ศรีประไพ      29.พ.ต.ท.กมลชัย เทียนรุ่งโรจน์   30.พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ ดำรงพงษ์    


(31)
(t1) 2010111_38678.jpg

พ.ต.อ.เอนก เกิดสว่าง

พ.ศ.2539 - 2540

(32) 

(t1) 2010111_38816.jpg

พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น

พ.ศ. 2540 - 2541

 (33)

(t1) 2010111_38678.jpg

พ.ต.อ.เอนก เกิดสว่าง

พ.ศ.2541 - 2541

(34)

(t1) 20091111_51848.jpg

พ.ต.อ.วิสิฏฐ์ นาคะตะ

พ.ศ. 2541 - 2542

(35)

(t1) 2011125_41127.jpg

พ.ต.อ.วันชัย โตปาน

พ.ศ. 2542 - 2546

(36)

(t1) 2011216_55081.jpg

พ.ต.อ.วรพล อินทเส

พ.ศ. 2546 - 2548

(37)

(t1) 2010610_48608.jpg

พ.ต.อ.วุฒิชัย อนันต์

พ.ศ. 2548 - 2549

(38)

(t1) 2010610_48572.jpg

พ.ต.อ.ทรงฤทธิ์ สุขสมใจ

พ.ศ. 2549 - 2550

(39)

(t1) 2010610_48547.jpg

พ.ต.อ.ไตรศูล เนียมทรัพย์

พ.ศ. 2550 - 2551

(40)

(t1) 2011216_54807.jpg

พ.ต.อ.ศักดิ์รพี เพียวพนิช

(พ.ศ.2551 - 2554)    ภาพในอดีต เมื่อ  พ.ศ. 2524

(t1) 20091111_51740.jpg 
(t1) 20091111_51658.jpg 
(t1) 20091111_51718.jpg 
 (t1) 20091111_51125.jpg
(t1) 20091111_51762.jpg 
(t1) 20091111_51807.jpg

 ภาพ สภ.อรัญประเทศ   เมื่อ  พ.ศ. 2532(t1) 20091111_53265.jpg

 (ภาพ สภ.อรัญประเทศ  ที่ทำการปัจจุบัน )
  (t1) 20091111_53917.jpg

(แผนที่แสดงสถานที่ทำการ สภ.อรัญประเทศ)
(t1) 20091113_51566.jpg


   
   
   
    
Google
                  

 สถานีตำรวจภูธอรัญประเทศ  7  ถนนสันติภาพ  ตำบลอรัญญประเทศ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  โทร.037231203  037232492 โทรสาร. 037232496
mailto:enat@windowlive.com / webmail:police.p2.go.th/webmail  

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 78,967 Today: 4 PageView/Month: 328

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...